Продължете към съдържанието

Изгодни цени за извозване до депо

Фирма предлага най-ниски цени за извозване до депо и изнасяне на едрогабаритни отпадъци. Фирмата предлага товарен транспорт и екип хамали за пренос на тежки товари.

Защо е необходимо да сте насяно с цени за извозване до депо?

Неразрешеното сметище директно нарушава закона и води до административна отговорност. Последиците от нелегалния износ са налагане на глоби на физическо и юридическо лице са големи и строго наказуеми.

От нашата фирма Извозва.сом, която предлага стопанисване на боклука до пълното му извозване законно. Всичко това води до намаляване масовото замърсяване на околната среда, подобрява се околната среда и се спазват санитарно-епидемиологичните норми. Законното изхвърляне на отпадъци позволява да избегнете глоби поради нарушаване на закона.

Цени за извозване на строителни отпадъци от апартамента

Крайната цена за извозване на строителни отпадъци зависи от много фактори:

  • Зона местонахождение;
  • Общо тегло на отпадъците;
  • Необходимостта от натоварване
  • Периодичност и условия на наем.

И така, предимствата на изхвърлянето на боклук за преработка на отпадъци в нашата компания водят до:

  • Намалено замърсяване на околната среда;
  • Спазване на санитарните и епидемиологичните стандарти;
  • Живот без глоби!

Позволете ни да ви помогнем да се отървете от всички боклуци!

Заедно с вас искаме да видим нашия любим град чист, красив и подреден, затова предлагаме да извозим боклука от всяка категория:

Твърди битови отпадъци (ТБО) или според новия класификатор твърди битови отпадъци (ТБО). Натрупвайки се всеки ден, те изискват редовен износ. В противен случай ще се развият патогенни микроорганизми и ще се образуват антихигиенични условия, което ще се отрази неблагоприятно на жителите на града и околната среда.

Строителни отпадъци. След демонтаж на стенни панели, козметичен или основен ремонт, разрушаване или демонтаж на конструкции, преустройство или изграждане на нова сграда, остава голямо количество строителни отпадъци , от които бързо може да се отървем. Помислете за почистване на отпадъци София.

Промишлени отпадъци или промишлени отпадъци. Поради съдържанието на опасни вещества промишлените отпадъци се изхвърлят по специален начин, при спазване на всички изисквания за безопасност.

Обемни отпадъци – за това се използва специално оборудване, което ви позволява бързо и ефективно да зареждате отпадъците в машина или контейнер.

В зависимост от действителния обем, ние предоставяме адаптирани към всеки клиент услуги. Екип от товарачи ще извозва битови и строителни отпадъци, ще ги натоварва в контейнери или бункери, а бункер или мултилифт ще ги извозва за изхвърляне. През зимата също така извършваме почистване, снегопочистване и отстраняване – услуга, която е актуална за всички жители на София и областта.

Договор и цена на услугите

Като начало сътрудничеството е документирано. Договорът се сключва, определят се условията за изпълнение, калкулира се разходът за плащане, прави се калкулацията и отпадъците се отстраняват.

Въпросът за цената е важен. Цената включва извозване, товарене, сметоизвозване до депото, разтоварване и депониране. Така цената се определя въз основа на обема на отпадъците. Ако е необходимо, ще приемем непланирана кандидатура или ще работим за вас през нощта.